Arhiv glavnih novic

Program financiranja raziskav in inovacij Obzorje 2020

Evropska komisija je 30. 11. 2011 sprejela nov program za naložbe v raziskave in inovacije »Obzorje 2020«, ki bo leta 2014 nadomestil sedanji 7. Okvirni program. Za program, ki prvič v zgodovini združuje celotno financiranje EU raziskav in inovacij v skupnem programu, so predvidena sredstva v višini 80 milijard evrov. Program se osredotoča na znanstvena dognanja ter njihovo pretvorbo v inovativne izdelke in storitve, ki prinašajo nove poslovne priložnosti in izboljšujejo življenje ljudi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika