Arhiv glavnih novic

Program financiranja raziskav in inovacij "Obzorje 2020" za obdobje 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
Informativni dan za področje energije, kjer so predstavili delovni program za leti 2014 in 2015, je potekal v Bruslju 5. decembra 2013.

Evropska komisija je 11. decembra 2013 objavila sprejete prve delovne programe novega večletnega raziskovalnega okvirnega programa EU za obdobje 2014-2020 "Obzorje 2020". Program predstavlja najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Eden glavnih ciljev Obzorja 2020 je premostitev vrzeli med raziskavami in trgom. Pomagal bo inovativnim podjetjem, da pridejo do preboja pri razvoju svojih tehnologij v uspešne izdelke.


© 2012 - 2024 Portal Energetika