Arhiv glavnih novic

Projekt ERANet SmartGridPlus – DeCAS uvrščen v NRP 2016–2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Pri projektu kot partner iz Slovenije sodeluje Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Končni rok za oddajo vlog je 3. 10. 2016 do 10:00.

Vlada RS je uvrstila projekt ERANet SmartGridPlus – DeCAS v Načrt razvojnih programov 2016–2019. Glavni cilj projekta DeCAS je analiza in razvoj storitev (upravljanje s porabo, regulacija napetosti in nadzor nad pretoki jalove moči) na elektroenergetskem trgu, ki bodo koordinirane preko več napetostnih nivojev, kar bo omogočilo boljšo izrabo elektroenergetske infrastrukture in razvoj novih storitev za udeležence trga z električno energijo. Cilj projekta je najti najboljšo rešitev za optimalno delovanje nizkonapetostnega omrežja v povezavi s srednjenapetostnim delom in pomočjo hierarhično izvedenega nadzora omrežja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika