Arhiv glavnih novic

S 1. januarjem 2017 obračun zemeljskega plina v kWh

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava z ostalimi energenti.

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) se je s 1. januarjem 2017 pričel obračun zemeljskega plina v kWh. Cena zemeljskega plina se podaja v enoti EUR/kWh. Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg energenta zemeljskega plina se od 1. 1. 2017 v energijskih enotah obračunava tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina.


© 2012 - 2024 Portal Energetika