Arhiv glavnih novic

S 1. septembrom 2013 nižji prispevek za podpore OVE in SPTE

V zadnji tretjini leta bo zaradi znižanja prispevka zbranih cca. 8 milijonov manj sredstev za zagotavljanje podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in v SPTE.

S spremenjenim Aktom o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE), se z namenom razbremenitve slovenske industrije spremenijo vrednosti ponderjev pri odjemnih skupinah SN in VN nivoja. To pomeni znižanje prispevka za odjemne skupine od 1 do 10 v rangu od 40 % do 47 %. Prispevek za ostale skupine ostaja nespremenjen.


© 2012 - 2024 Portal Energetika