Arhiv glavnih novic

S trajnostno energijo do gospodarske rasti

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Dolgoročna energetska stategija bo temeljila na načelih nizkooglične družbe.
Pisne prijave z dokazili kandidatov sprejemamo do 10. aprila 2015 na naslovu ministrstva.

Na Brdu pri Kranju je potekal strokovni forum Energetika in okolje 2015 na temo "Do gospodarske rasti s trajnostno energijo." Zaključki so pokazali, da je mogoče z oblikovanjem trajnostno naravnane energetike doseči učinkovito rabo energije, rast družbenega bruto proizvoda in več delovnih mest, ki temeljijo na uporabi domačega znanja in domačih virov. Po besedah odločevalcev bo Slovenija pri dolgoročnem razvoju energetskega sektorja upoštevala vsa načela trajnosti v obliki zanesljivosti oskrbe, okoljske sprejemljivosti in konkurenčnosti.


© 2012 - 2022 Portal Energetika