Arhiv glavnih novic

V prvem četrtletju 2016 izplačanih 36,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna višina izplačane podpore za prvi kvartal 2016 je znašala 126,69 EUR/MWh.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3922 proizvodnih enot s skupno močjo 420 MW je v prvem četrtletju 2016 znašala 285 GWh, kar je 4,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih treh mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem.


© 2012 - 2023 Portal Energetika