Arhiv glavnih novic

Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za HE Mokrice

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
HE Mokrice je zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Vlada je na današnji 20. redni seji, sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za območje HE Mokrice. Uredba stopi v veljavo trideseti dan po objavi v Uradnem listu. Z izgradnjo HE Mokrice bo zagotovljen pomemben prispevek Slovenije k prizadevanjem za večjo rabo obnovljivih virov in zmanjšanje emisij dimnih plinov v ozračje in za zagotavljanje plovnosti Save za tovorni promet do Brežic. Sprejem uredbe bo omogočil takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in nato k izvedbi ureditev. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.


© 2012 - 2024 Portal Energetika