Arhiv glavnih novic

Sprejet Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2014 - 2020

Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu.
Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu.

Vlada RS je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN-URE 2020). Z akcijskim načrtom si Slovenija skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2 %. Med pomembnejšimi ukrepi je izvajanje projektov energetskega pogodbeništva, ki v večjem obsegu vključujejo zasebni kapital in s tem multiplicirajo vložena javna sredstva...


© 2012 - 2024 Portal Energetika