Arhiv glavnih novic

Sprejet Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Pravilnik omogoča sodoben način posredovanja podatkov z uporabo spletne aplikacije za e-poročanje.

Pravilnik določa obseg in vrsto podatkov, ki jih izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo za potrebe učinkovitega spremljanja izvajanja nacionalne energetske politike. Namen pravilnika je zagotoviti učinkovito, zanesljivo in pravočasno posredovanje podatkov ob upoštevanju določb predpisov s področja elektronskega poslovanja. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 22/2016, začne pa veljati 1. aprila 2016.


© 2012 - 2024 Portal Energetika