Arhiv glavnih novic

Sprememba javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic

Popolna prijava v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
Popolna prijava v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo spremembo javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let. Na razpis se skladno s prijavnimi pogoji lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Popolna prijava mora biti oddana najpozneje do 1. 9. 2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika