Arhiv glavnih novic

V veljavi nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Metode za določanje prihrankov energije so izdelane na podlagi ukrepov učinkovite rabe energije, ki se izvajajo v Sloveniji, ob upoštevanju smernic Evropske komisije.

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada. Z novim Pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika