Arhiv glavnih novic

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj«

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Končni rok za oddajo prijav je 4. 10. 2016 do 9:00.

Občina Črnomelj kot koncedent na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis. Predmet koncesije, ki se podeli za obdobje največ 15 let, je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj.


© 2012 - 2023 Portal Energetika