Arhiv glavnih novic

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za energetsko sanacijo stvab v lasti lokalnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Namen projekta EnergyCity je izvajanje trajnostnih ukrepov zmanjšanja ogljikovih izpustov v mestnih območjih z uporabo zračne termografije.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 11. marec 2013 do 12. ure. Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 06. maj 2013.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je v Uradnem listu št. 16/2013 objavilo spremembe javnega razpisa "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti", ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 01.02.2013. Do sofinanciranja operacij energetske sanacije so upravičene tudi knjižnice v lasti lokalnih skupnosti. Spremenjeni so še pogoji za dodelitev sredstev, metodologija in merila za ocenjevanje vlog ter datum prvega roka za oddajo vlog.


© 2012 - 2023 Portal Energetika