Arhiv glavnih novic

Spremenjena metodologija za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic

Fotovoltaična proizvodna naprava skupne nazivne moči do vključno 5 kW, ki je priključena v stavbi za števcem končnega uporabnika, je upravičena do dodatka v višini 5 % referenčnih stroškov.
Objavljen javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skladno s spremembo Direktive o energetski učinkovitosti v stavbah izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 93/2012), ki je potreben za vzpostavitev sistema energetskih izkaznic. Dne 07.12.2012 je bil objavljen tudi javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic, s katerim bodo pooblaščeni izdajatelji za obdobje petih let izdajali energetske izkaznice.


© 2012 - 2024 Portal Energetika