Arhiv glavnih novic

Stališče RS do Zelene knjige - Politika podnebnih in energetskih sprememb do 2030

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
Slovenija meni, da bi bilo potrebno čim več obstoječih ciljev iz nacionalnih ravni prenesti na evropsko in zlasti sektorsko raven.

Vlada RS je na 15. redni seji sprejela stališče do dokumenta Evropske Komisje. Slovenija meni, da je predlagan 40 % zavezujoč cilj na nivoju EU do leta 2030 smiselen, vse dokler bo cilj spodbujen z obveznimi in harmoniziranimi ukrepi ter aktivnostmi na ravni EU, ki bi upoštevali nacionalne posebnosti. Na nivoju EU je potrebno celostno obravnavati  sektor prometa, predvsem cestni tranzitni promet, ki je za Slovenijo specifičen. Cilj za OVE do leta 2030 po mnenju Slovenije nikakor ne sme vključevati sektorja prometa. Slovenija je bolj kot nekonvencionalnim fosilnim virom naklonjena vlaganju v OVE in URE.


© 2012 - 2024 Portal Energetika