Arhiv glavnih novic

Uspešno zaključene tematske dalavnice v okviru posvetovalnega procesa za pripravo EKS

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Osveščenost ljudi, usklajenost politik in dolgoročna vizija države so ključna za preboj nizkoogljične mobilnosti.

V organizaciji Ministrstva za infrastrukturo se je 24. novembra 2016 zaključila zadnja v nizu štirih interaktivnih delavnic v okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Zainteresirani deležniki so razpravljali o izzivih dekarbonizacije prometa. Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo EKS uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.


© 2012 - 2024 Portal Energetika