Arhiv glavnih novic

V javni obravnavi Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020)

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Cilje na področju energetske učinkovitosti zaenkrat Slovenija uspešno izpolnjuje, saj je bil v obdobju 2008-2012 začrtan vmesni cilj prihranka referenčne rabe končne energije presežen za 15 %.

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitost v 24. členu določa, da mora vsaka država članica predložiti nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost do 30. aprila 2014 in nato vsaka tri leta. Ministrstvo, pristojno za obnovljive vire in učinkovito rabo energije, je pripravilo osnutek nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020, ki vsebuje vse zahteve iz Direktive. Zainteresirana javnost lahko do vključno 12.09.2014 v okviru javne obravnave poda svoje pripombe na dokument.


© 2012 - 2024 Portal Energetika