Arhiv glavnih novic

V javni razpravi Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno
V dokumentu so začrtani ključni elementi, s katerimi usmerjamo prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

Ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), je pripravilo posvetovalni dokument, ki vsebuje usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki bo določal dolgoročne usmeritve energetske politike v Sloveniji do leta 2035 in s pogledom do leta 2055. Namenjen je predvsem strokovni javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko, ter civilni družbi. Odgovore na vprašanja, komentarje in predloge na posvetovalni dokument lahko zainteresirana javnost v okviru javne razprave posreduje do vključno 15. avgusta 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika