Arhiv glavnih novic

V letu 2013 izplačanih 118,5 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2013 znašala 147,61 EUR/MWh.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3575 proizvodnih naprav s skupno močjo 497 MW je v letu 2013 znašala 803 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 7 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji. Skupna količina proizvedene električne energije v letu 2013 je bila za 23 % večja glede na leto 2012, izplačanih pa je bilo za 32 % več podpor. Nadaljuje se porast deleža za podpore sončnih elektrarn, ki predstavljajo že 50 % vseh letno izplačanih podpor. V letu 2013 je v sistem vstopilo 894 novih proizvodnih naprav s skupno močjo 87,3 MW.


© 2012 - 2024 Portal Energetika