Arhiv glavnih novic

V letu 2013 pospešitev črpanja evropskih sredstev na področju infrastrukture

Za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov bo z novim razpisom zagotovljenih dodatnih 55 mio EUR (Foto: MZIP).
Za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov bo z novim razpisom zagotovljenih dodatnih 55 mio EUR (Foto: MZIP).

Minister Černač je v odgovoru na poslansko vprašanje o seznamu javnih razpisov za koriščenje evropskih sredstev povedal, da je pristojno ministrstvo za infrastrukturo in prostor v letu 2012 počrpalo več kot dvakrat toliko sredstev kot v letu 2011. Za leto 2013 je načrtovano počrpanje za šestkrat več sredstev kot je znašala poraba v letu 2011. Celoten obseg investicijskih sredstev v letu 2013 na infrastrukturnem delu znaša preko 400 milijonov evrov, dodatnih 416 milijonov evrov pa na področju javne prometne in energetske infrastrukture.


© 2012 - 2024 Portal Energetika