Arhiv glavnih novic

V letu 2013 višji prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Tipični gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo od februarja 2013 plačeval 6,8 % višji končni znesek računa za električno energijo ali cca. 3 EUR več na mesec.
Tipični gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo od februarja 2013 plačeval 6,8 % višji končni znesek računa za električno energijo ali cca. 3 EUR več na mesec.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je sprejel Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Za izvajanje podporne sheme bo potrebno v letu 2013 zagotoviti približno 120 mio EUR sredstev s plačilom tega prispevka, ki ga plačuje vsak odjemalec električne energije kot posebno postavko na mesečnem računu za omrežnino. Nove cene prispevka se uporabljajo od 1. februraja 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika