Arhiv glavnih novic

V letu 2014 izplačanih 130,8 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2014 znašala 144,42 EUR/MWh.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3767 proizvodnih naprav s skupno močjo 516 MW je v letu 2014 znašala 906 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 7 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji. Skupna količina proizvedene električne energije v letu 2014 je bila za 13 % večja glede na leto 2013, izplačanih pa je bilo za 10 % več podpor. Izplačila za sončne elektrarne so v letu 2014 predstavljala 48 % vseh letno izplačanih podpor. Nadaljuje se trend padanja deleža proizvodnje električne energije iz bioplinskih elektrarn.


© 2012 - 2024 Portal Energetika