Arhiv glavnih novic

V letu 2015 izplačanih 147,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Skupna višina sredstev znaša 15,8 mio EUR.
Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2015 znašala 150 EUR/MWh.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3920 proizvodnih naprav s skupno močjo 433 MW je v letu 2015 znašala 981 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji. Skupna količina proizvedene električne energije v letu 2015 je bila za 8 % večja glede na leto 2014, izplačanih pa je bilo za 12 % več podpor. Izplačila za sončne elektrarne so v letu 2015 predstavljala 46 % vseh letno izplačanih podpor. Nadaljuje se trend naraščanja deleža proizvodnje električne energije iz SPTE enot in padanja deleža proizvodnje iz hidroelektrarn.


© 2012 - 2024 Portal Energetika