Arhiv glavnih novic

Javni poziv promotorjem za izvedbo projekta energetske sanacije javnih stavb Občin Divača in Hrpelje – Kozina

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Končni rok za oddajo vlog je 12. 9. 2016 do 10:00.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača in Občina Hrpelje - Kozina kot javni partner pozivata vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Divača in Občine Hrpelje - Kozina po modelu energetskega pogodbeništva.


© 2012 - 2023 Portal Energetika