Arhiv glavnih novic

V prvem polletju 2013 izplačanih 59,1 mio EUR državnih pomoči za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Podporna shema je instrument državne pomoči, ki s sistemom subvencioniranih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE za doseganje cilja zvišanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3190 proizvodnih naprav s skupno močjo 461 MW je v prvi polovici leta 2013 znašala 418,2 GWh, kar je 18 % več kot v enakem obdobju leta 2012. V obdobju januar-junij 2013 je v podporno shemo na novo vstopilo 521 elektrarn s skupno močjo 51 MW. Povprečna podpora je obdobju januar-junij 2013 znašala 141,40 EUR/MWh. V primerjavi s prvim polletjem 2012 je izrazito porasel delež izplačil sončnih elektrarn, ki predstavlja 46 % izplačanih podpor ob 23 % deležu proizvedene energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika