Arhiv glavnih novic

V prvem polletju 2014 izplačanih 70,6 mio EUR za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Podporna shema s sistemom subvencioniranih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE za doseganje cilja zvišanja deleža OVE v končni rabi energije.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3700 proizvodnih naprav s skupno močjo 511 MW je v prvi polovici leta 2014 znašala 501 GWh, kar je 20 % več kot v enakem obdobju leta 2013. V obdobju januar-junij 2014 je v podporno shemo na novo vstopilo 123 elektrarn s skupno močjo 15,6 MW. Povprečna podpora je obdobju januar-junij 2014 znašala 141,01 EUR/MWh. V primerjavi s prvim polletjem 2013 se v letu 2014 povečuje delež proizvodnje iz SPTE naprav na foslina goriva in zmanjšuje delež proizvodnje iz bioplinskih elektrarn.


© 2012 - 2023 Portal Energetika