Arhiv glavnih novic

V prvem polletju leta 2016 izplačanih 76,7 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3899 proizvodnih enot je v prvi polovici leta 2016 znašala 542 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 0,1 mio EUR manj podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije podporne sheme in vremenskih pogojev, ki so bili podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, največ izplačil pa je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.


© 2012 - 2023 Portal Energetika