Arhiv glavnih novic

V teku izobraževanja na temo energetske prenove stavb za osebe javnega sektorja

Za prenovo stavb javnega sektorja bo v programskem obdobju finančne perspektive do leta 2023 na voljo 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih kohezijskih sredstev.
Za prenovo stavb javnega sektorja bo v programskem obdobju finančne perspektive do leta 2023 na voljo 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih kohezijskih sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo je v preteklih dneh izvedlo izobraževalne seminarje na temo energetske prenove stavb javnega sektorja v OP EKP 2014 – 2020 za predstavnike samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb ožjega javnega sektorja. Na operativnih seminarjih so deležniki prejeli podrobne informacije glede postopka izbora operacij, priprave dokumentacije, postopka izvedbe operacij in izvajanja modela energetskega pogodbeništva.


© 2012 - 2024 Portal Energetika