Arhiv glavnih novic

Višji dodatki k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti v letu 2013

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Struktura prikaza cen je naslednja: plin, omrežnina, dajatve, trošarina, DDV in končna maloprodajna cena.
Za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) dodatek za energetsko učinkovitost v letu 2013 znaša 0,05 EUR/liter, za industrijsko kurilno olje pa 0,05 EUR/kg.

Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09, 75/2011) se v letu 2013 povišajo predpisani dodatki za povečanje energetske učinkovitosti za plinsko olje za ogrevanje (iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49) in kurilno olje (iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19 99). Višina dodatkov k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti se spreminja 1. januarja vsako leto, razen za energente, katerih cena se oblikuje na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika