Arhiv glavnih novic

Višji dodatki za povečanje energetske učinkovitosti v letu 2011

Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09) se predpisani dodatki za povečanje energetske učinkovitosti s 1. januarjem 2011 povišajo za kurilno olje (ekstra lahko in mazut) in utekočinjen naftni plin. 


© 2012 - 2023 Portal Energetika