Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 30. septembra 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), Uredbe ES 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in povezanimi kodeksi omrežij objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Predlog uredbe podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Uredba dopolnjuje nekatere postopke za bolj tekoče in zanesljivejše delovanje trga z zemeljskim plinom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika