Arhiv glavnih novic

Vlada podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Ponudbe se predložijo do 10. 2. 2016 do 10:00 ure na naslov naročnika.
Nova višina prispevka OVE+SPTE začne veljati 1. avgusta 2015.

Vlada RS je podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga je svet Agencije za energijo sprejel na 5. dopisni seji dne 16. 7. 2015. Akt določa višino prispevkov za zagotavljanje načrtovanega obsega potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor. Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije je določien v višini 1,06397EUR/kW. Prispevek na fosilna goriva in daljinsko toploto znaša 0,99045 EUR/MWh dobavljene energije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika