Arhiv glavnih novic

Vlada podala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja

V okviru javne obravnave za nove splošne pogoje so sodelovali vsi najpomembnejši akterji slovenskega trga z električno energijo.
V okviru javne obravnave za nove splošne pogoje so sodelovali vsi najpomembnejši akterji slovenskega trga z električno energijo.

Vlada je na današnji seji podala soglasje k "Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije", ki jih po javnem pooblastilu izda ELES d.o.o. V novih splošnih pogojih so natančneje urejeni postopki za sklepanje pogodbe o dostopu, menjavo dobavitelja in evidenco prevzemno oddajnih mest. Večina tehničnih določb je že pokritih v "Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje", ki je bolj tehničen dokument.


© 2012 - 2024 Portal Energetika