Arhiv glavnih novic

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije naj bi v letu znašala 51,3 %

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Republike Slovenije za leto 2013. Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo bo v letu 2013 znašala 295,7 PJ in bo večja 0,6 % v primerjavi z letom 2012. Končna poraba bo znašala 208,4 PJ in bo večja za 0,7 % glede na leto 2012. Končna poraba električne energije bo znašala 13.017 GWh in bo večja za 3,0 % v primerjavi z letom 2012. Končna poraba zemeljskega plina bo znašala 661,8 milijonov Sm3 in bo manjša za 2,7 % v primerjavi s predhodnim letom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika