Arhiv glavnih novic

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Uvozna energetska odvisnost Slovenije naj bi v letu 2014 znašala 45 %.

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Slovenije za leto 2014. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2014 je ocenjena na 282 PJ in bo 0,3 % manjša v primerjavi z letom 2013. Končna poraba bo znašala 199 PJ in bo manjša za 1 % glede na leto 2013. Končna poraba električne energije bo 12.693 GWh in bo manjša za 0,4 % v primerjavi z letom 2013. Končna poraba zemeljskega plina je ocenjena na 650 mio Smin bo 2 % manjša v primerjavi s predhodnim letom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika