Arhiv glavnih novic

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Uvozna energetska odvisnost Slovenije bo v letu 2015 znašala 48 %.

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Slovenije za leto 2015. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2015 je ocenjena na 264,6 PJ in bo 4,9 % manjša v primerjavi z letom 2014. Končna poraba bo znašala 195,7 PJ in bo manjša za 0,4 % glede na leto 2014. Končna poraba električne energije bo 12.427 GWh in bo večja za 0,1 % v primerjavi z letom 2014. Končna poraba zemeljskega plina je ocenjena na 556,9 mio Smin bo 8,6 % manjša v primerjavi s predhodnim letom.


© 2012 - 2023 Portal Energetika