Arhiv glavnih novic

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Uvozna energetska odvisnost Slovenije za leto 2016 bo znašala 46 %.

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Slovenije za leto 2016. Slovenija bo slabo polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2016 je ocenjena na 275 PJ, končna poraba pa bo znašala 199 PJ. Končna poraba električne energije bo znašala okoli 12.380 GWh, končna poraba zemeljskega plina pa se ocenjuje v višini 710 mio Sm3.


© 2012 - 2023 Portal Energetika