Arhiv glavnih novic

Vlada sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Z energetsko prenovo stavb je mogoče doseči polovico od zahtevanega cilja doseganja 27 % izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2030.

Strateški cilj na področju stavb je do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. Eden izmed pomembnih ciljev je, da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje. Skupaj bodo za doseganje teh ciljev do leta 2030 potrebne investicije v prenovo stavb na ravni 6,7 mrd EUR, od tega tri četrtine v stanovanjskem sektorju, 10 % v javnem sektorju in 15 % v zasebnem storitvenem sektorju.


© 2012 - 2024 Portal Energetika