Arhiv glavnih novic

Vlada sprejela Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Napredni merilni sistemi omogočajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu elektrike, obračunavanje po dejanski porabi ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.

Uredba določa ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije. Ureja predvsem tehnične zahteve za pametne merilne sisteme ter način in pogoje za uvajanje v naše električno omrežje. Uvedba naprednih merilnih sistemov je predpogoj za uvedbo nadaljnjih pametnih sistemov na elektroenergetskem sistemu, ki upravljajo z omrežjem, porabo in rabo energije pri končnih uporabnikih.


© 2012 - 2024 Portal Energetika