Arhiv glavnih novic

Vodna energija je pomemben vir obnovljive energije v Sloveniji

Slovenija je bogata s hidroenergijo, ki pa še ni dovolj izkoriščena.

Minister Gašperšič je v okviru konference »Berlin Energy Transition Dialogue – Towards a Global Energiewende«, ki poteka v Berlinu, sodeloval na ministrskem panelu na temo pomembnih mednarodnih projektov s področja obnovljivih virov energije (OVE). Za povečanje delež OVE iz vodne energije Slovenija načrtuje nadaljnje izkoriščanje energije reke Save in Mure. Do leta 2032 je načrtovana izgradnjo 10 novih hidroelektrarn na reki Savi in dve na reki Muri. Pri tem je pomembno najti rešitev uravnoteženja biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave.


© 2012 - 2024 Portal Energetika