Arhiv glavnih novic

Začela se je javna razprava o "Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030"

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač sta danes na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za NEP". Zainteresirana javnost je vabljena k posredovanju predlogov in pripomb na oba dokumenta do zaključa javne obravnave 15. oktobra 2011.


© 2012 - 2024 Portal Energetika