Arhiv glavnih novic

Zaključek javne obravnave Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Spremembe pravilnika so nujne za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) novembra 2016 objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. V času javne obravnave je bilo prejetih skupaj 27 pripomb s strani sedmih pripombodajalcev, od katerih jih je bilo 7 upoštevanih pri pripravi dopolnitev pravilnika. S spremembami in dopolnitvami pravilnika o se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod.


© 2012 - 2024 Portal Energetika