Arhiv glavnih novic

Zaključek javnega posvetovanja glede predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Pripombe oz. komentarje je podalo 60 oseb (pravnih in fizičnih).

Dne 30. septembra 2015 se je iztekel rok, do katerega smo na ministrstvu, pristojnem za energijo, sprejemali predloge na objavljeni dokument "Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije". Na ministrstvu bomo pripombe pregledali in analizirali. Rezultate te analize bomo predstavili na javnem dogodku, ki ga načrtujemo še pred koncem leta. Pripombe oz. komentarji se nanašajo na vsa področja, ki so bila izpostavljena v dokumentu za javno razpravo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika