Arhiv glavnih novic

Zaključen remont Nuklerane elektrarne Krško

Izvedeni so bili vsi možni ukrepi, ki z visoko verjetnostjo zagotavljajo, da do podobnih poškodb gorivnih palic med obratovanjem v naslednjem ciklusu ne bo prišlo.

Danes ob 4.15 je bila Nuklearna elektrarna Krško ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje in pričela s 27. gorivnim ciklusom. Med remontom so bile izvedene številne aktivnosti na področju preventivne obnove opreme in tehnoloških posodobitev. Opravljena dela so bila so izvedena kakovostno in predstavljajo dobro podlago za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne v prihodnje. Vse remontne dejavnosti so podrobno spremljale pooblaščene organizacije, med njimi tudi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, ki je podala so pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti izvedenih del.


© 2012 - 2024 Portal Energetika