Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 16. junija 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 314. in 315. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa ukrepe za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo z električno energijo iz OVE, varnostne zahteve, način obračunavanja oddane in prevzete električne energije ter administrativni postopek za priključitev naprave na notranjo inštalacijo stavbe.


© 2012 - 2024 Portal Energetika