Arhiv glavnih novic

Zelena knjiga z novimi okviri glede podnebja in energije do leta 2030

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
S ciljem doseganja konkurenčnejšega, trajnostnega in energetsko zanesljivejšega evropskega gospodarstva bodo spodbujane

Evropska komisija je konec marca 2013 sprejela zeleno knjigo "Politika podnebnih in energetskih sprememb za obdobje do 2030", ki predstavlja prvi korak do novega okvira politike EU o podnebnih spremembah in energiji za obdobje do 2030. Do 2. julija 2013 je odprto javno posvetovanje o vsebini okvira za obdobje do 2030. Komisija je objavila tudi posvetovalno sporočilo o prihodnosti zajemanja in shranjevanja CO2 v Evropi, katerega namen je začetek razprave o možnih načinih za pravočasen razvoj zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida. Poleg tega pa je sprejela tudi poročilo o napredku držav članic pri doseganju ciljev s področja obnovljivih virov energije do leta 2020.


© 2012 - 2024 Portal Energetika