Arhiv glavnih novic

Znane neuradne višine podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Fotovoltaična proizvodna naprava skupne nazivne moči do vključno 5 kW, ki je priključena v stavbi za števcem končnega uporabnika, je upravičena do dodatka v višini 5 % referenčnih stroškov.

Borzen - Center za podpore, operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), je objavil neuradne izračune višin podpor za leto 2013. Izračuni vključujejo tudi spremembe za sončne elektrarne vezane na zadnjo spremembo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 90/2012), s katero se uvaja 5 % dodatek za interne priklope elektrarn do vključno 5 kW za priklope po 1.12.2012. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika