Javna Naročila

NMV2799/2015 Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave in novelacija (posodobitev, dopolnitev) strokovnih podlag. Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije
Datum objave: 20.05.2015
Datum zaključka: 4. 6. 2015 ob 10.00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Hidro in vetrne elektrarne
Predmet objave:

Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave in celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije.

 

Podrobnejši opis in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – Specifikacije naročila - Projektna naloga.

Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do dne 4. 6. 2015 do 10.00 ure na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Datum javnega odpiranja ponudb je dne 4. 6. 2015 ob 12.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: Ministrstvo infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.


Pogajanja (en krog) bodo izvedena dne 4. 6. 2015 ob 13.00 uri.
Kraj pogajanj: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI-JNmzip.jn@gov.si+386 4788000+386 14788170
Dokumentacija:

<link file:2569 _blank download>Razpisna dokumentacija

<link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>Povezava na portal javnih naročil

Višina sredstev:

Merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo (brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej.

Drugi podatki:

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal <link http: www.enarocanje.si _blank external-link-new-window>enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 29. 5. 2015, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 2. 6. 2015. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika