Javna Naročila

430-4/2011 Informacijska kampanja za delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi
Datum objave: 02.02.2011
Datum zaključka: 16.03.2011 do 10. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javno naročilo
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:


Predmet javnega naročila je priprava in izvedba informacijske kampanje za uvajanje delitve in obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Rok za prijavo:


Popolna ponudba, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 16.03.2011 do 10:00 ure.


Odpiranje prijav:


Javno odpiranje ponudb bo dne 16.03.2011 ob 11:00 uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Teja Demšarteja.demsar@gov.si01/ 400 3215
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi delilniki razpisna_dok.zip _blank>Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:
Drugi podatki:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi delilniki sjn_vprasanja_in_odgovori.doc _blank>Vprašanja in odgovori - 1

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi delilniki komunikacijska_struktura_vprasanja_in_odgovori-od_3_naprej.doc _blank>Vprašanja in odgovori - 2

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika